Työnohjaus on tilaisuus tulkita ja jäsentää työhön, työyhteisöön sekä omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi, jossa voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen. Konsultaatio pohjautuu työnohjaajan ammatilliseen kokemukseen puheterapeuttina. Siinä käytetään hyväksi työnohjausmenetelmiä uusien oivallusten ja uuden tiedon löytämiseksi. Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Suomen työnohjaajat ry:n jäseneksi pääsee, jos on käynyt suosituksen mukaisen koulutuksen ja sitoutuu yhdistyksen eettisiin periaatteisiin. www.suomentyonohjaajat.fi