Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita terapia-
aikoja. Seuraavan kerran aikoja vapautuu
mahdollisesti syksyllä 2022.

Puheterapian päämäärä on kohentaa asiakkaan kommunikointikykyä, osallistumisen mahdollisuuksia ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapia voi sisältää mm. puheen, kielen, kommunikoinnin, luki-taitojen ja syömisen kuntoutusta. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Yksilöterapiaan sisältyy myös lähi-ihmisten opastus esimerkiksi puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käyttöön. Terapiapaikka voi olla koti, päiväkoti, koulu tai vastaava. Puheterapia voi toteutua myös ohjauskäynteinä, jolloin perhettä ja muuta lähipiiriä ohjataan kommunikoinnin, syömisen tms. kotikuntoutuksessa. Terapian maksaja voi olla Kela, keskussairaala, kotikunta tai asiakas itse. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. www.valvira.fi/ 

Kelan terapian palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen.

Voit saada Kelasta matkakorvausta, kun matkustat yksityiseen terveydenhuoltoon

Lapsi voi saada Kelan vammaistukea, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Kelan palvelunumerot

Kelan palvelupisteet

Puheen ja kielen testausta ja arviointia tarvitaan puheterapian pohjaksi ja esimerkiksi harkittaessa lapsen menemistä kielikylpypäiväkotiin. Arvioinnissa saa tietoa lapsen käyttämistä äänteistä ja äänneyhdistelmistä (”kirjaimista”), sana- ja käsitevaraston laajuudesta, puheen ymmärtämisen tasosta sekä ilmaisusta suhteessa ikätasoon. Vanhempien havainnot ovat tärkeä osa arviota.

Marian-piirros