Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita terapia-
aikoja. Seuraavan kerran aikoja vapautuu
mahdollisesti loppukeväällä 2024.

Puheterapian päämäärä on kohentaa asiakkaan kommunikointikykyä, osallistumisen mahdollisuuksia ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapia voi sisältää mm. puheen, kielen, kommunikoinnin, luki-taitojen ja syömisen kuntoutusta. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Yksilöterapiaan sisältyy myös lähi-ihmisten opastus esimerkiksi puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käyttöön. Terapiapaikka voi olla koti, päiväkoti, koulu tai vastaava. Puheterapia voi toteutua myös ohjauskäynteinä, jolloin perhettä ja muuta lähipiiriä ohjataan kommunikoinnin, syömisen tms. kotikuntoutuksessa. Terapian maksaja voi olla Kela, HUS, Länsi-Uusimaan hyvinvointialue, vakuutusyhtiö  tai asiakas itse. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. Valvira, terveydenhuolto 

Kelan vaativan kuntoutuksen palvelukuvaus 1.1.2023

Näin Kela korvaa matkoja 1.1.2023

Kelan vammaistuki lapselle alle 16v

Kelan vammaistuki nuorelle 16v alkaen ja aikuiselle

Kelan palvelunumerot (kuntoutus ja vammaistuet)

Etsi Kelan palvelupisteet ja puhelinnumerot

Puheen ja kielen testausta ja arviointia tarvitaan puheterapian pohjaksi ja esimerkiksi harkittaessa lapsen menemistä kielikylpypäiväkotiin. Arvioinnissa saa tietoa lapsen käyttämistä äänteistä ja äänneyhdistelmistä (”kirjaimista”), sana- ja käsitevaraston laajuudesta, puheen ymmärtämisen tasosta sekä ilmaisusta suhteessa ikätasoon. Vanhempien havainnot ovat tärkeä osa arviota.

Marian-piirros