Järjestän koulutuksia sekä puheterapeuttina että työnohjaajana asiakkaan tarpeen mukaan. Olen kouluttanut esim. puheen ja kielen kehityksestä ja kuntoutuksesta, kommunikaatiosta, syömisestä, esitellyt puheterapeuttisia menetelmiä ja työnohjausta. Menneitä koulutuksia voin järjestää uudestaan, jos kiinnostuneita on riittävästi.

Vuonna 2015 aloitetut Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaarit yhdessä  FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa saavat jatkoa vuonna 2024. Koulutuspäivistä voit kerätä 5 päivän ns. pitkän koulutuksen, jos olet käynyt koulutukset viiden vuoden sisällä.

Tulevat koulutukset vuonna 2024:

23.08.2024 Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta. Koulutuspäivistä voit kerätä 5 päivän ns. pitkän koulutuksen, jos olet käynyt koulutukset viiden vuoden sisällä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

17.10.2024 Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta. Koulutuspäivistä voit kerätä 5 päivän ns. pitkän koulutuksen, jos olet käynyt koulutukset viiden vuoden sisällä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Menneet koulutukset:

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa, 19.04.2024. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 12.04.2024. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 17.11.2023 (Helsinki, myös etäyhteys). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta

Äänteellisten taitojen vakiintumiseen liittyviä näkökulmia lapsen puheen kuntoutuksessa ( 4.11.2022 Helsinki, 22.2.2023 Tampere, 16.10.2023 Oulu) yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta. Koulutuspäivistä voit kerätä 5 päivän ns. pitkän koulutuksen.

Assessement and Treatment of Childhood Apraxia of Speech: Practical Clinical Application of DTTC for severe CAS (9. – 11.8.2023 Helsinki). Professori emerita,  puheterapeutti Edythe A. Strand piti kolmepäiväisen koulutuksen. Tämäkin koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2022 (8.6. ja 30.10). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2021 (7.5. ja 28.10.). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2020 (1pv). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta. Yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa. Turun kaupungin puheterapeuteille 29.1.2020.

Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC. Professori emerita, tohtori, puheterapeutti Edythe A. Strand Mayo Collage of Medicinestä koulutti Helsingissä 30.9.2019 kehittämästään puheen kuntoutuksen menetelmästä. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2019 (4 päivää). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2018 (4 päivää). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Management of Pediatric Motor Speech Disorder. Professori emerita, tohtori, puheterapeutti Edythe A. Strand Mayo Collage of Medicinestä koulutti ensimmäistä kertaa Helsingissä
9. – 10.8.2018. Koulutus kuului sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen terapiasta. Oulu 23.2.2018, Helsinki 20.4.2018. Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Voitko olla? Kuntouttajan ja opettajan hyvä yhteistyö, luento Kehitysvammaliiton Sillalla-seminaarissa 8.2.2018

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 2017 (kuusi päivää). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa, 2016 (neljä päivää, yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, 2015 (neljä päivää, yhdessä FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen kanssa). Koulutus kuuluu sarjaan Lasten äänteellisten pulmien kuntoutuksesta.

Avainkuvat ilmaisun tukena, luento Kehitysvammaliiton Sillalla-seminaarissa, 2014

Tietoa Oral Placement Therapysta, taustaa ja esimerkkejä, luento Puheterapeuttiliiton Helsingin paikallisosastolle, 2013

Kosketeltava terapiavihko, esitys Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen ipad-seminaarissa, 2013

Työnohjaus kosmetologin jaksamisen ja työn laadun ylläpitämisen tukena hoitotyössä, luento SKY:n kosmetologien virkistyspäivässä, 2011 

Kriisit ja työnohjaus, luento työnohjaus- ja konsultaatiokoulutuksessa, 2006 (yhdessä Eija Heiskasen ja Markku Laitisen kanssa)

Pienten autististen lasten kommunikoinnin ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, luento seminaarissa Tuen merkitys kommunikoinnille – kokemuksia ja tulevaisuudennäkymiä, 2006 (yhdessä erityislastentarhanopettaja Ulla Koisteen ja vanhempien kanssa)