Olen työskennellyt puheterapeutin tehtävissä vuodesta 1989, FM 1996 Helsingin yliopistosta. Valvira, JulkiTerhikki

Terapiakieleni on suomi; palavereissa ja vanhempien kanssa käytän myös englantia.

Valmistuin työnohjaajaksi ja konsultiksi (STOry) keväällä 2006  Omniasta (ent. Etso).

Työkokemus:

Puheterapeuttina

  • päivähoidon erityisryhmissä, joiden lapsilla on kehityksellinen kielihäiriö, autismi tai CP-vamma
  • koulujen yleisopetuksen ja pienluokilla, joissa oppilailla on puheen pulmia, kehityksellinen kielihäiriö, kehitysvamma, autismi tms.
  • terveyskeskuksessa
  • päiväsairaalassa (aikuisneurologia ja geriatria)
  • kunnan kehitysvammahuollossa
  • yksityisenä puheterapeuttina vuodesta 1996

Kasvu terapeuttina säännöllisen kouluttautumisen, työnohjauksen ja vertaiskollegojen, Laatunaiset-ryhmän tuella on oleellinen osa työtäni puheterapeuttina.

 Tällä hetkellä kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on puheen, kielen, kommunikoinnin ja syömisen vaikeuksia.

Työnohjaajana

STOry-nimike kertoo Suomen Työnohjaajat ry:n periaatteiden mukaisesta koulutuksesta ja eettisten periaatteiden noudattamisesta. Ryhmäni ovat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhoitoalalta, kuten terapeutteja. Jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä huolehdin mm. tukityönohjauksella ja koulutuksella.

 Kouluttajana

Tmi Annukka Kuutsa tarjoaa myös luentoja ja koulutuksia asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan puheen, kielen, kommunikoinnin ja syömisen kehityksestä, kehityshaasteista ja kuntoutuksesta sekä työnohjauksesta. Tulevat ja menneet koulutukset näet Koulutus-sivulta.

Tarkempia tietoja käymistäni koulutuksista.