kadet-500x151

Puheterapian päämäärä on kohentaa asiakkaan kommunikaatiokykyä ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapia voi sisältää mm. puheen, kielen, kommunikoinnin, luki-taitojen ja syömisen kuntoutusta. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Yksilöterapiaan sisältyy myös lähi-ihmisten opastus esimerkiksi puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käyttöön. Puheterapia voi toteutua myös ohjauskäynteinä, jolloin perhettä ja muuta lähipiiriä ohjataan kommunikoinnin, syömisen tms. kotikuntoutuksessa. Terapian maksaja voi olla Kela, keskussairaala, kotikunta tai asiakas itse. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. www.valvira.fi/ 

Puheen ja kielen testausta ja arviointia tarvitaan puheterapian pohjaksi ja esimerkiksi harkittaessa lapsen menemistä kielikylpypäiväkotiin. Arvioinnissa saa tietoa lapsen käyttämistä äänteistä ja äänneyhdistelmistä (”kirjaimista”), sana- ja käsitevaraston laajuudesta, puheen ymmärtämisen tasosta sekä ilmaisusta suhteessa ikätasoon. Vanhempien havainnot ovat tärkeä osa arviota.

Marian-piirrosTyönohjaus on tilaisuus tulkita ja jäsentää työhön, työyhteisöön sekä omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksen keskeinen väline on vuorovaikutusprosessi, jossa voimavarat vapautuvat ratkaisujen löytämiseen ja toteuttamiseen. Konsultaatio pohjautuu työnohjaajan ammatilliseen kokemukseen puheterapeuttina. Siinä käytetään hyväksi työnohjausmenetelmiä uusien oivallusten ja uuden tiedon löytämiseksi. Ohjaus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Suomen työnohjaajat ry:n jäseneksi pääsee, jos on käynyt suosituksen mukaisen koulutuksen ja sitoutuu yhdistyksen eettisiin periaatteisiin. www.suomentyonohjaajat.fi/

Vuonna 2015 aloitetut Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaarit yhdessä  FT, dos. Tuula Savinainen-Makkosen saa jatkoa vuonna 2017: yksin pitämässäni koulutuksessa Kättä pidempää – helpot apuvälineet puheen kuntoutuksessa käydään läpi perustiedot puheeseen vaikuttavista lihaksista ja sensoriikasta sekä harjoitellaan apuvälineiden, kuten kädet, vibrat ja probe, käyttöä puheen kuntoutuksessa. Koulutuspäivistä voit kerätä 5 päivän ns. pitkän koulutuksen. Tästä pääset katsomaan vuoden viimeisen koulutuksen esitteen: Tampere 13.10.2017

 

Järjestän koulutuksia sekä puheterapeuttina että työnohjaajana asiakkaan tarpeen mukaan. Olen kouluttanut esim. puheen ja kielen kehityksestä, kommunikaatiosta, syömisestä, esitellyt puheterapeuttisia menetelmiä ja työnohajusta.