Puheterapian päämäärä on kohentaa asiakkaan kommunikaatiokykyä ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapia voi sisältää mm. puheen, kielen, kommunikoinnin, luki-taitojen ja syömisen kuntoutusta. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Yksilöterapiaan sisältyy myös lähi-ihmisten opastus esimerkiksi puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käyttöön. Puheterapia voi toteutua myös ohjauskäynteinä, jolloin perhettä ja muuta lähipiiriä ohjataan kommunikoinnin, syömisen tms. kotikuntoutuksessa. Terapian maksaja voi olla Kela, keskussairaala, kotikunta tai asiakas itse. Puheterapeuttina voi toimia vain Valviran laillistama, yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta valmistunut filosofian maisteri. www.valvira.fi/ 

Puheen ja kielen testausta ja arviointia tarvitaan puheterapian pohjaksi ja esimerkiksi harkittaessa lapsen menemistä kielikylpypäiväkotiin. Arvioinnissa saa tietoa lapsen käyttämistä äänteistä ja äänneyhdistelmistä (”kirjaimista”), sana- ja käsitevaraston laajuudesta, puheen ymmärtämisen tasosta sekä ilmaisusta suhteessa ikätasoon. Vanhempien havainnot ovat tärkeä osa arviota.

Marian-piirros